ANBI

Algemene gegevens

Naam ANBI: Gereformeerde kerk Diever
RSIN nummer: 002641793
Website adres: www.kuiskerdiever.nl
E-mail: kerkelijkbureau@kruiskerkdiever.nl
Adres: Kruisstraat 1A
Postcode: 7981 AR
Plaats: Diever
Postadres: Hoofdstraat 16
Postcode: 7981 AA
Plaats: Diever

De Gereformeerde kerk te Diever is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde kerk te Diever.

Lees hier alle Anbi gegevens kerk t/m 2018

Lees hier alle Anbi diaconie 2018