Bijzondere mensendienst

Bijzondere mensen diensten (interkerkelijke commissie, regio Beilen)

De commissie organiseert vijf maal per jaar een dienst voor verstandelijk gehandicapten, hun familie en de gemeente. De commissie wordt gevormd door afgevaardigden van de hervormde en gereformeerde kerken in de regio Beilen. Daarnaast is een lid van de werkgroep “Philadelphia” toegevoegd. De afgevaardigde van de gemeente bereidt samen met de predikant een maal per anderhalf jaar een dienst voor. Deze dienst is laagdrempelig. Mensen met een verstandelijke beperking krijgen de ruimte om hun inbreng te hebben in deze dienst. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de kerk waar de dienst gehouden wordt.

Contactpersoon

Carina van Lobenstein
0521-590014