Nadat de kindernevendienst en kinderkerk is afgelopen, gaan veel jongeren naar de club en catechese toe. Voor jongeren van 12 tot 17 jaar is er elke week catechese. De groep 12 en 13 jarigen komen maandagavond bij elkaar, de 14 tot 17 jarigen op dinsdagavond van 19.00-19.45. Het zijn seizoen 2018-2019 de groep 12 en 13 jarigen hebben huiscatechese  en de groep van de 14 tot 17 jarigen hebben catechese in de kerk allemaal onder leiding van gemeenteleden en Ds. Ben van Werven. Er wordt gewerkt met de methode Follow me van HGJB. Geloofsthema’s die aansluiten bij de leefwereld van tieners vormen het gespreksonderwerp en worden vanuit bijbels perspectief besproken en doordacht. De onderlinge relatie tussen de tieners, en de relatie van de catecheten met de tieners speelt daarbij een belangrijke rol (gesprek in groepjes). Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Ds. Ben van Werven

17+ Gespreksgroep

Tussen de catechese en de Gemeente Groeien Groepen (GGG) is er in de Kruiskerk gelegenheid voor een gespreksgroep voor jongeren van 17 jaar en ouder. We willen op een open manier praten over het geloof in Jezus. We willen elkaar bemoedigen, steunen en onderwezen worden over het evangelie. We komen om de twee/drie weken op zondag na de dienst een uur bij elkaar. Ds. B. van Werven en Naomi van Lobenstein leiden deze gespreksgroep. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op door te mailen naar het volgende adres: naomi.lobenstein@hotmail.com