Gebedspastoraat

Er is ook een mogelijkheid voor gebedspastoraat. Gebedspastoraat is een vorm van pastoraat binnen de gemeente, met als doel het versterken van de relatie met God. Als onze relatie met God versterkt wordt, verandert dat ook onze relatie met anderen en met ons zelf.

Het gebedspastoraat wordt georganiseerd en gegeven dor het kernteam gebedspastoraat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Dit kernteam is gevormd uit mensen die ook in de gebedsteams actief zijn na de kerkdiensten.