Gemeente Groei Groepen

Studie 2017-2018

De hoop die in ons leeft. Jezus volgen in een verwarrende tijd.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme. Hoop is geen roze bril waardoor je de werkelijkheid mooier maakt dan ze is. Hoop is het diepe besef dat Jezus in het verborgene bouwt aan Zijn Koninkrijk. Hij is de Opgestane. Hij leeft. Hij overwint. Hij nodigt. En nu al giet Hij het levende water van zijn Geest over zijn kinderen uit, zodat ze iets mogen proeven van de krachten van de toekomende eeuw  (Hebreeën 4:5). Christelijke hoop heeft dus zijn anker in Jezus zelf. Wie zich aan dat anker vastgrijpt wordt zelf een drager van de hoop. Daarom spreekt Petrus over de “hoop die in u leeft” (1 Petrus 3:15), en over ons als “levende hoop”( 1 Petrus 1:3 HSV).

In het nieuwe gespreksmateriaal van het Evangelisch Werkverband voor de Gemeente Groei Groepen (GGG) gaat het over dit bijzondere geloofsgeheim. De hoop die in ons leeft. Petrus, de bekende discipel van Jezus, heeft rondom het jaar 50 een rondzendbrief geschreven aan kleine groepjes christenen in Klein-Azië om ze te bemoedigen en aan te steken met het virus van de hoop. De situatie van deze christenen lijkt wel een beetje op de situatie waarin we ons vandaag bevinden, een verwarrende en soms ook angstige tijd waarin alles beweegt.

Het christelijk geloof wordt als iets vreemds beschouwd. Dit boekje volgt stap voor stap de eerste brief van Petrus, in 16 programma’s.

De hoop is ook dat iedereen die hier aan meedoet, net als de christenen van die tijd, aangestoken zal worden door die hoop.

Inhoud van de studie

Wie zijn wij?

 • Wie is Simon Petrus
 • Wij zijn vreemdelingen 1 Petr. 1: 1-2
 • Wij zijn een levende hoop 1 Petr. 1: 3-12
 • Wij zijn heilig 1 Petr. 1: 13-25
 • Wij zijn priesters 1 Petr. 2: 1-10

Midden in de samenleving.

 • De Overheid 1 Petr. 2: 11-17
 • Werk 1 Petr. 2: 18-25
 • Liefdesrelaties 1 Petr. 3: 1-12
 • Do Event

De Hoop die in ons leeft.

 • De hoop die in ons leeft 1 Petr. 3: 13-17
 • De hoop van de doop 1 Petr. 3:18-22
 • Leven in het licht van de eeuwigheid 1 Petr. 4: 1-11
 • Lijden in het licht van de eeuwigheid 1 Petr. 4: 12-19

Leiding en misleiding

 • De goede herder en de oudsten 1 Petr. 5: 1-7
 • De brullende leeuw 1 Petr. 5: 8-14
 • Do Event

Meer informatie over GGG

www.Ewv.nl/vorming/gemeente-groei-groepen.

Meer informatie

Er zijn in onze gemeente meer dan 10 gespreksgroepen. Niet alle groepen volgen het materiaal van het Evangelisch Werkverband. Voor meer informatie en vragen over evt. deelname  aan een gespreksgroep kun je contact opnemen met Dicky Hofman – dicky@beteretijden.nl