Israël werkgroep

De Israëlwerkgroep is ontstaan in 2013 en valt onder de verantwoordelijkheid van de zendings- en evangelisatiecommissie. In aansluiting op de visie die we als kerk hebben, zal naast de aandacht tijdens de erediensten, de Israël werkgroep op diverse manieren invulling geven aan de onopgeefbare verbondenheid die we met Gods volk hebben. Concreet betekent dat, dat we voor hen bidden, hen zegenen, hen ondersteunen en dat we leren van het joodse volk en Israël.

 

Hoofddoel: de Gemeente en Israël dichter bij elkaar brengen.

 

De volgende aktiviteiten staan op de agenda

Poeriemfeest voor de kinderen op 3 maart 2018, in de kelder van de Kruiskerk. De kinderen kunnen verkleed komen. Aanvang 14.00 uuur.

Op donderdag 29 maart 2018, Sedermaaltijd in de achterzaal van de Kruiskerk. Aanvang 17.30 uur. We beginnen op tijd! Opgave gewenst! Dit geldt ook voor de andere activiteiten.Via e-mail israelwerkgroep@kruiskerkdiever.nl  of op de lijsten achter in de kerk.  Leiding Ds. J.de Kok.

Zaterdag 2 juni 2018, bezoek aan het vestingstadje Bourtange. Rondwandeling en bezichtigen Synagoge en mikwe met uitleg door Willem Fokkens.Vertrek 0m 12.30 uur vanaf de parkeerplaats achter de kerk. +/- 17.00 uur weer in Diever. Deze activiteit gaat door als er minimaal 15 opgaves zijn.

Voorts zal Ds. J. Maliepaard op de zondagavonden, 20 mei, 23 september en 28 oktober ingaan op de Bijbelse najaar-feesten.

 

 

Meer informatie

De Israël werkgroep heeft een eigen e-mailadres: israelwerkgroep@kruiskerkdiever.nl Dit e-mailadres wordt gebruikt voor opgave bij activiteiten. Tevens staan we open voor vragen/opmerkingen/ideeën voor de werkgroep. Ook dit kan op dit e-mailadres.

Agenda