De Israëlwerkgroep is ontstaan in 2013 en valt onder de verantwoordelijkheid van de zendings- en evangelisatiecommissie. In aansluiting op de visie die we als kerk hebben, zal naast de aandacht tijdens de erediensten, de Israël werkgroep op diverse manieren invulling geven aan de onopgeefbare verbondenheid die we met Gods volk hebben. Concreet betekent dat, dat we voor hen bidden, hen zegenen, hen ondersteunen en dat we leren van het joodse volk en Israël.

Namens de Israëlwerkgroep nodigen we u uit voor de volgende activiteiten:

Israël reis

In het voorjaar van 2021  is er de mogelijkheid om mee te gaan op reis naar Israël van 19-27 april  reis o.l.v. Ds. B. van Werven.

Heeft u interesse? Er is een informatie avond hierover op 27 januari in de Kruiskerk aanvang 19.30 uur.

donderdagavond 27 februari 19.30 uur.

Verhalen-verteller: Jaap Bönker vertelt aan de hand van Bijbelse voorwerpen. Een avond voor jong en ouder.

Zondag 8 maart viering van het Purim feest (Bijbelboek Esther) aanvang 10.00 uur

Pesach/Sedermaaltijd ( Viering uittocht uit Egypte) op donderdag 9 april. Aanvang 17.30 uur. Achterzaal kerk.  Opgave is gewenst

Op zondagmorgen 11 oktober vieren we het Loofhuttenfeest in de kerk van Diever. Voorganger Ds. Ben van Werven en medewerking van muziekteam. Aanvang 10 uur. Het beloofd een feestelijke dienst te worden. Iedereen van harte welkom!

In oktober/ november zullen we nog een spreker uit nodigen. Verdere informatie volgt nog.

Meer informatie

De Israël werkgroep heeft een eigen e-mailadres: israelwerkgroep@kruiskerkdiever.nl Dit e-mailadres wordt gebruikt voor opgave bij activiteiten. Tevens staan we open voor vragen/opmerkingen/ideeën voor de werkgroep. Ook dit kan op dit e-mailadres.

Israël werkgroep

Agenda