De Israëlwerkgroep is ontstaan in 2013 en valt onder de verantwoordelijkheid van de zendings- en evangelisatiecommissie. In aansluiting op de visie die we als kerk hebben, zal naast de aandacht tijdens de erediensten, de Israël werkgroep op diverse manieren invulling geven aan de onopgeefbare verbondenheid die we met Gods volk hebben. Concreet betekent dat, dat we voor hen bidden, hen zegenen, hen ondersteunen en dat we leren van het joodse volk en Israël.

Namens de Israëlwerkgroep nodigen we u uit voor de volgende activiteiten:

Pesach/Sedermaaltijd ( Viering uittocht uit Egypte) op donderdag 18 april. Aanvang 17.30 uur. Achterzaal kerk. Kosten deelname 10,00 euro pp. Kinderen tot 12 jaar, 5,00 euro pp. Opgave gewenst via e-mail adres van de werkgroep of via de lijsten achter in de kerk.

Zaterdag 18 mei, wandeling en rondleiding door Willem Fokkens, in het vestingstadje Bourtange. Uitleg in de oude Synagoge. Kosten 5,00 euro pp. Vertrek om 12.30 achter de kerk in Diever. Opgave gewenst. Vervoer onderling regelen.

Op zondagmorgen 13 oktober vieren we het Loofhuttenfeest in de kerk van Diever. Voorganger Ds. Ben van Werven en medewerking van de band Trianka en Friends.Aanvang 10 uur. Het beloofd een feestelijke dienst te worden. Iedereen van harte welkom!

Meer informatie

De Israël werkgroep heeft een eigen e-mailadres: israelwerkgroep@kruiskerkdiever.nl Dit e-mailadres wordt gebruikt voor opgave bij activiteiten. Tevens staan we open voor vragen/opmerkingen/ideeën voor de werkgroep. Ook dit kan op dit e-mailadres.

Israël werkgroep

Agenda