Israël werkgroep

De Israëlwerkgroep is ontstaan in 2013 en valt onder de verantwoordelijkheid van de zendings- en evangelisatiecommissie. In aansluiting op de visie die we als kerk hebben, zal naast de aandacht tijdens de erediensten, de Israël werkgroep op diverse manieren invulling geven aan de onopgeefbare verbondenheid die we met Gods volk hebben. Concreet betekent dat, dat we voor hen bidden, hen zegenen, hen ondersteunen en dat we leren van het joodse volk en Israël.

Namens de Israëlwerkgroep nodigen we u uit voor de volgende activiteiten:

Op maandagavond 19 november, komt Drs. Jacob Keegstra spreken over het thema: Jeruzalem,de stad van God. Jacob is voorzitter van de Nederlandse tak van de Christelijke Ambassade (ICEJ). Het belooft een interessante avond te worden.

In januari 2019 beginnen we met een cursus/Israëlstudie van 6 avonden. Deze cursus in powerpoint, wordt gegeven door Ds. Marius Koppe uit Dokkum. De kosten zijn 30 euro voor de hele cursus. Te voldoen aan het begin van de cursus. Exclusief koffie/thee. Aanvang van de avonden 19.30 uur. Waar gaan de studies over: Waarom is het Midden-Oosten de laatste 100 jaar het toneel van zoveel strijd en conflicten? Waarom is Jeruzalem zo belangrijk voor vele landen? Waarom is Israël nu het zwarte schaap van vrijwel de meeste landen? Hebben Palestijnen dan geen recht op eigen grond? Wat verbindt ons als christenen met/aan Israël?
Gedurende 6 avonden hopen we stil te staan bij bovengenoemde vragen. Wat zegt de Bijbel!? Maar ook historische en politieke informatie zal niet ontbreken! De avonden hebben de volgende thema’s:
Les 1: De roeping van Abraham en de landbelofte. (de discussie over de “de bezette” gebieden is immers erg actueel….)
Les 2: Waarom is Jeruzalem zo belangrijk?
Les 3: De 8 verbonden in het Oude Testament.
Les 4: De stemmen van de profeten over de landbelofte en de terugkeer van het Joodse volk.
Les 5: Studie over Romeinen 9-11, over de blijvende verkiezing van Israël en haar verbinding met de Nieuw Testamentische gemeente.
Les 6: Beknopt overzicht van de afgelopen 100 jaar van Israël en het Midden-Oosten, historisch en politiek gezien.
Opgave voor deze avonden graag op de lijsten achter in de kerk, graag met vermelding van uw e-mailadres. Dit i.v.m. toezenden cursusmateriaal. De cursus zal worden gegeven op de volgende maandagavonden: 14 en 28 januari, 11 en 25 februari en 11 en 25 maart 2019.
En zoals Ds. Koppe schrijft: Moge onze Heer Jezus Christus deze avonden gebruiken om ons geloof te verdiepen en onze liefde voor Israël te versterken!

Voorts zal Ds. J. Maliepaard op de zondagavonden, 20 mei 2018, 23 september 2018 en 28 oktober 2018 ingaan op de Bijbelse najaar-feesten.

 

 

Meer informatie

De Israël werkgroep heeft een eigen e-mailadres: israelwerkgroep@kruiskerkdiever.nl Dit e-mailadres wordt gebruikt voor opgave bij activiteiten. Tevens staan we open voor vragen/opmerkingen/ideeën voor de werkgroep. Ook dit kan op dit e-mailadres.

Agenda