In onze gemeente is er kindernevendienst en kinderkerk voor kinderen van groep 1 t/m 8.

Kindernevendienst

Kindernevendienst wordt gegeven tijdens de preek. Net voor de preek gaan de kinderen naar hun eigen ruimte.

De ene week is er kindernevendienst, de andere week kinderkerk.

Kinderkerk

Kinderkerk wordt gegeven tijdens de kerkdienst in een aparte ruimte. Ze zijn welkom vanaf 9.30 uur, om 10.00 uur starten we met het programma. We beginnen met het zingen van een aantal liedjes en er is ruimte voor gesprek om elkaar te leren kennen. Daarna leggen we een Bijbelverhaal uit d.m.v. een toneelstuk, filmpje of op een andere speelse manier. Er wordt samen, met en voor de kinderen gebeden. Als afsluiting wordt er een leuke opdracht of activiteit gedaan.

Tijdens de kindernevendienst en kinderkerk wordt er gebruik gemaakt van het materiaal Bijbel Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap. Dit is creatief en eigentijds materiaal, wat aansluit bij hun belevingswereld en hun ontwikkeling. Er wordt een brede basis gelegd voor de Bijbel opvoeding en ook recht gedaan aan de rijkdom van de Bijbel. We vinden het belangrijk dat kinderen Jezus Christus persoonlijk leren kennen.

De groepen voor het kinderwerk zijn als volgt ingedeeld:

groep 1 t/m 4, groep 5 en 6, groep 7 en 8

Zomerperiode

Gedurende de zomerperiode is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4. En er worden kleurplaten en/of puzzelbladen uitgedeeld bij de ingang van de kerk.

Goed doel

Tijdens de kinderkerk wordt er gecollecteerd voor een goed doel. Ieder jaar wordt er een ander doel gekozen. Dit jaar sparen we voor een speciaal (kinder)project in Armenië. (2020-2021) Voor meer info zie kruiskerkdiever.nl/armenie-werkgroep

Vragen?

Mocht jij vragen hebben mail dan gerust naar kinderwerk@kruiskerkdiever.nl