Cursus: Kom Heilige Geest

Vernieuw uw kerk, vernieuw mijn leven

olv. Ds Ben van Werven

1, 8 en 15 april 2019

De Cursus bestaat uit 3 avonden. En is een combinatie van onderricht en groepsgesprekken.

De Thema’s die aan bod komen zijn:

Kom Heilige Geest: over wat de Heilige Geest doet in de schepping en de herschepping.

Vernieuw uw kerk: over de gemeente te Efeze en wat wij daar van kunnen leren vandaag.

Vernieuw mijn leven: over het zelf ontvangen van de Heilige Geest en dienen met de gaven van de Geest.

Inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee en om 20.00 uur start het programma.

 

Cursus:  Luisteren naar Gods stem

olv Ds. Ben van Werven

13, 20 en 27 mei 2019

De cursus bestaat uit 3 avonden onderwijs vanuit de Bijbel in hoe je kunt groeien in een vertrouwelijke omgang met God.

Om fijngevoeligheid te ontwikkelen voor Gods stem is het noodzakkelijk om luisterend te bidden. Maar hoe doe je dit? Is er een Bijbelse basis voor? Hier staan we bij stil in deze cursus door middel van lezingen, groepsgesprekken en het ‘werkelijk luisteren’.

Als je Hem beter leert kennen, zal je ook Zijn stem gaan herkennen in je leven. God werkt niet alleen op een grote en spectaculaire manier. Juist ook in de kleine dingen wil Hij zich laten kennen en tot ons spreken.

Een deel van de cursusavonden wordt besteed aan oefenen in kleine groepjes. Oefenen in luisterend Bijbel lezen en oefenen in bidden. Ontdek zelf hoe verrijkend het kan zijn om met andere christenen dit te leren, met elkaar te delen over je leven met God, elkaar hierin te stimuleren en te bemoedigen

Inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee en om 20.00 uur start het programma.

Voor vragen email voorganger@kruiskerkdiever.nl  en-of opgave dicky@beteretijden.nl