World Servants

Sinds 2004 gaan er elk jaar vrijwilligers uit Diever en Dwingeloo mee met projecten van World Servants. Samen vormen zij de actie groep Dwingeloo-Diever. Door het organiseren van verschillende acties probeert de groep het eindbedrag bij elkaar te halen. Voorbeelden van acties zijn het verkopen van oliebollen, haardhout en viooltjes of het ophalen van oud-ijzer.

Dit jaar gaan vijf enthousiaste vrijwilligers uit Diever en Dwingeloo mee, om precies te zijn naar Ghana, Malawi, Zimbabwe en Zambia.

In Zimbabwe wordt de vakschool van de organisatie Youth for Christ Zimbabwe opgeknapt. Hierdoor kunnen jongeren een vak leren, waardoor ze later meer kans hebben op de arbeidsmarkt.

Er worden enkele klaslokalen gemaakt in Zambia, zodat meer kinderen onderwijs kunnen krijgen en de kinderen ook kwalitatief beter onderwijs krijgen omdat er geen overvolle klassen meer zullen zijn.

Ook in Malawi worden er klaslokaken gebouwd. Om precies te zijn wordt er een schoolgebouw gebouwd met twee klaslokalen en een kantoortje.  Momenteel krijgen er 195 kinderen les van 2 docenten. Na klas 1 en 2 moeten de leerlingen naar een andere school wat 1,5 uur lopen is. Door deze extra klaslokalen kunnen de hogere leerjaren ook onderwijs krijgen en hoeven de kinderen niet meer lang te reizen.

In Ghana wordt er ook gebouwd aan een schoolgebouw. Het ligt in de planning  daar drie klaslokalen te bouwen met een kantoor. Wanneer dit schoolgebouw af is zou er plek zijn voor 270 leerlingen en kunnen er vijf leerkrachten werken. Dit wordt dan zowel een kleuterschool als een basisschool.

Naast acties ontvangen wij ook giften van mensen die ons willen sponsoren. Natuurlijk is het ook mogelijk om een gift over te maken op onze rekening:  NL 64 RABO 0181034077 t.n.v. World Servants Diever/Dwingeloo.

Voor meer informatie en foto’s kun je een kijkje nemen op onze facebookpagina (www.facebook.com/WorldServantsDwingelooDiever) en/of op de site van World Servants (www.worldservants.nl) of een e-mail te sturen naar ons e-mailadres: wsdieverdwingeloo@gmail.com.

Agenda World Servants seizoen 2017/2018

Datum Activiteit
23 november ’17 Stampottenbuffet, Kruiskerk te Diever
18.30 uur
25 november ’17 1e loopdag oliebollenactie; bestellingen voor oliebollen ophalen langs de deuren in Dwingeloo
2 december ’17 2e loopdag oliebollenactie; bestellingen voor oliebollen ophalen langs de deuren in Diever
29 – 30 december ’17 Bakken en bezorgen van oliebollen
6 januari ’18 Ophalen kerstbomen
3 maart ’18 Verkopen huis-aan-huis violen in Dwingeloo
10 maart ’18 Verkopen huis-aan-huis violen in Diever