Word deel van de wereldwijde gemeenschap van moeders die bid voor kinderen en scholen.

MAM, WILT U VOOR MIJ BIDDEN?

BESTE MOEDER,

Heb jij het op je hart om je kinderen geestelijk te ondersteunen door gebed?

Dan ben je bij ons in goed gezelschap!

Wij zijn moeders, die zich eraan hebben toegewijd eens per week bij elkaar te komen om te bidden voor onze kinderen en scholen. Samen brengen wij al onze zorgen en onze lasten bij onze Hemelse Vader. In gebed weten we dat we niet alleen zijn met onze lasten – en dit stelt ons gerust en geeft ons hoop.

Je bent van harte welkom zodat wij samen met jou kunnen bidden voor jouw kinderen. Ik ben ervan overtuigd dat samen bidden ook jouw geloof zal versterken.

MOEDERS IN GEBED…

is een wereldwijde gebedsbeweging van moeders, opgericht in Canada in 1984. Fern Nichols, de oprichtster van ‘Moms in Prayer Internationaal‘ (Amerika), begon de eerste ‘Moms in Prayer’- groep.

Vandaag de dag bidden duizenden moeders samen in meer dan 142 landen. Wij geloven dat God mensen en situaties kan veranderen door onze gebeden. Dat is de reden dat wij eenmaal per week, één uur in kleine groepen bidden voor onze kinderen, hun leraren  en hun scholen.

ONS DOEL:

  • Wij ondersteunen onze kinderen door gebed. 
  • Wij delen een gemeenschappelijk geloof in Jezus Christus.
  • Onze gebeden hebben een bijbels fundament.
  • Wij zegenen leraren, leidinggevenden, bestuurders en studenten en staan achter hen.
  • Wij pleiten voor bijbelse waarden en hoge morele normen in onze scholen. 
  • Wij bidden dat elk kind in elk land Christus zal leren kennen

ONS VERLANGEN IS:

Dat elke school in Europa en over de hele wereld omringt zal worden door gebed.

Sta op, weeklaag in de nacht, vanaf de eerste nachtwake! Stort uw hart uit als water voor het aangezicht van de Heere! Hef tot Hem uw handen op, vanwege het leven van uw kleine kinderen, die van honger versmachten op de hoeken van alle straten.

Klaagliederen 2: 19 De bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling.

SAMEN, VOOR ELKAAR

Wij moeders staan elke dag voor uitdagingen. Daarom is het zo belangrijk om samen te staan en elkaar te ondersteunen en te bemoedigen. Door onze zorgen voor God te brengen, nemen wij geen afstand van onze verantwoordelijkheid – maar krijgen we wat we nodig hebben om onze taken te vervullen en de dag door te gaan met vrede en vertrouwen.

MOEDERS IN GEBED  

is een interkerkelijke gebedsbeweging van moeders, grootmoeders en andere vrouwen die een hart hebben voor kinderen en scholen. Wij zijn een groep zonder belangenvermenging en bieden geen ondersteuning aan een bepaalde politieke of sociale partij.

Voor meer informatie zie www.moedersingebed.nl

Wil je meebidden?

Al een aantal jaren is er een gebedsgroep voor school. Sinds september 2019 zijn wij aangesloten bij Moeders in Gebed.

We bidden met een groepje moeders iedere dinsdag ochtend bij iemand thuis.

Ben je nieuwsgierig geworden  of wil je mee bidden? Dat kan! Neem dan contact op met Mieke Flokstra (miekeflokstra@hotmail.com)