Nadat de kindernevendienst en kinderkerk is afgelopen, zijn de jongeren van harte welkom op club en catechisatie.

Voor jongeren van 12 tot 17 jaar is er elke week catechese.

We hebben een groep voor 12-13 jarigen en twee groepen voor jongeren van 14-17 jaar.

Alle groepen komen op dinsdag avond bij elkaar van 19.00 – 19.45 uur  in verschillende zalen van de kerk onder leiding van gemeenteleden en Ds. Ben van Werven.

Als catechese methode wordt er gebruik gemaakt van Leer & Leef uit je Bijbel van de HGJB.

Geloofsthema’s die aansluiten bij de leefwereld van tieners vormen het gespreksonderwerp en worden vanuit bijbels perspectief besproken en doordacht.

De onderlinge relatie tussen de tieners en de relatie van de catecheten met de tieners speelt daarbij een belangrijke rol (gesprek in groepjes). Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ds. Ben van Werven.

17+ Gespreksgroep

Tussen de catechese en de Gemeente Groeien Groepen (GGG) is er in de Kruiskerk gelegenheid voor een gespreksgroep voor jongeren van 17 jaar en ouder.

We komen om de drie weken op zondag na de dienst bij elkaar. Naast ontmoeting, eten en gezelligheid hebben wij het over vragen die wij hebben in het dagelijks leven. Hoe kijkt de Bijbel hier tegenaan? En hoe gaan anderen hiermee om? Wij hopen in deze groep de Bijbel en Jezus beter te leren kennen en elkaar hier ook in te bemoedigen. 

Voor vragen kun je contact opnemen met Chris Zantinge, 06-20160245 of zantinge88@hotmail.com.