Iedere jongeren weet zich door God geliefd. Dat is ons verlangen. Samen met de jeugdleiders geven we daar in het jeugdwerk vorm en betekenis aan. We organiseren iedere maand samen met jongeren jeugddiensten, is er catechese en om de week Rock Solid, Solid Friends en GJV. Ook is er een 17+ gespreksgroep voor jongeren.