Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Gemeente avond

14 december:19:00 - 21:00

Op 20 april van dit jaar hebben wij een gemeenteavond gehad waar de actuele
toestand van de Kruiskerk is uitgelegd. Voor velen van ons is ons huidige
gebouw nog steeds de “nieuwe” Kruiskerk die door gezamenlijke inspanning
van vrijwilligers is gebouwd en gefinancierd. De bouw van dit gebouw voelt
soms nog als gisteren. Het is dan ook bijna niet voor stellen dat het gebouw
alweer 43 jaar oud is. Dit is echter wel een leeftijd waarop een gebouw normaal
gesproken aan groot onderhoud en renovatie toe is en dat is bij de Kruiskerk
niet anders.

Op de Gemeenteavond van 20 april is door de Kerkenraad de vraag gesteld of
wij als gemeente verder willen met ons kerkgebouw. We hebben ook verteld
dat er onderzoek wordt gedaan naar wat er moet gebeuren om het geheel weer
op het niveau van de huidige eisen te krijgen en welke kosten dat met zich mee
brengt. Het gaat dan hoofdzakelijk om het vervangen van ons dak, de
verwarming, isolatie en energiebesparing. De reactie was die avond positief.
Als gemeente willen we met ons gebouw verder. Als reactie daarop is er een
kleine Bouwcommissie met adviseurs ingesteld. Deze Bouwcommissie is
voortvarend aan het werk gegaan. Het werk wat het dak betreft was gelukkig al
reeds gedeeltelijk voorbereid door de vorige Bouwcommissie.

De huidige Bouwcommissie heeft inmiddels haar bevindingen met een plan van
aanpak aan het C.v.K. en Kerkenraad gepresenteerd. De volgende stap is dat
wij deze bevindingen en het plan van aanpak op 14 december aan u als
gemeente presenteren. We leggen dan uit wat de bedoeling is en waarom en
hoe men gekomen is tot de plannen die er nu liggen. We hebben de dingen die
nodig of wenselijk zijn onderverdeeld in verschillende stappen, waarvan er
enkele meer prioriteit hebben dan de andere. Hier zit uiteraard een kostprijs
aan waar we het over gaan hebben. Ook willen wij u meenemen in de plannen
hoe dit gefinancierd zou kunnen worden. Daarbij is ook de vraag actueel wat
het draagvlak en draagkracht is van de gemeente. Wij hopen 14 december op
een positieve en constructieve avond waar wij als gemeente gezamenlijk tot
een besluit kunnen komen hoe wij de schouders er onder kunnen zetten om
een kerkgebouw te krijgen waar wij de toekomst weer mee in kunnen

Gegevens

Datum:
14 december
Tijd:
19:00 - 21:00