Startavond groeigroepen      16 september.

Maandagavond 16 september om 20:00 uur(inloop 19:30 uur)

Gezamenlijke startavond voor alle geïnteresseerden in de groeigroepen en natuurlijk iedereen die al bij een groeigroep is aangesloten. We kunnen dan elkaar ontmoeten (één van de pijlers van wat een groeigroep is en doet) èn samen kun je een start maken aan het nieuwe seizoen. Verder hebben we nieuw materiaal gekozen: het boekje ‘Intimiteit’ van Jan Pool (met de ‘Reisgids’ erbij voor de vragen). Dit materiaal kan op twee manieren gebruikt worden. U kunt er als groeigroep voor kiezen dit te gebruiken. Het kan zijn dat een groeigroep nog met iets anders bezig is en dat liever wil afmaken. Dat is aan de groep zelf, er wordt niets opgelegd vanuit de kring leiders. Maar, .. het voordeel van het nieuwe materiaal is, dat er hopelijk gemeentebreed mee gewerkt gaat worden. We hopen dat het onderlinge gesprek daardoor ook gestimuleerd gaat worden. Om dat te bevorderen zal er ook gepreekt worden over thema’s die in het boekje aan de orde komen. Zie het dus ook als een gemeenteproject, waaraan we gemeentebreed gaan meedoen.

Iets meer over het thema en het boekje. De titel is ‘Intimiteit’ en dit wordt bedoeld als ‘Intimiteit met God’ … of: wandelen, leven met God. De ondertitel geeft weer wat Gods verlangen is: ‘Waarom kom je niet wat dichterbij?’. Niet als verwijt .. maar als uitnodiging. Achterop dit boekje staat: “Ieder mens is bewust of onbewust voortdurend op zoek naar de innige omhelzing van een hemelse Vader. Zoals een kompasnaald zich altijd naar het noorden richt, zo zoekt je hart voortdurend naar die liefde. De wereld kent vele surrogaatliefdes, maar echte liefde vind je alleen in de armen van je hemelse Vader. Niets kan die diepe hunkering van je hart vervullen, behalve ware vriendschap met Hem! Zo’n vriendschap vraagt ook iets van je, is niet vanzelfsprekend. God kent de afleidingen en onze moeite om tijd voor Hem apart te zetten. Toch laat Hij je niet los en blijft Hij aan je hart trekken, want Hij wil zijn hart met jou delen, zoals alleen echte vrienden dat doen. Je hemelse Vader roept je: ‘Waarom kom je niet wat dichterbij?’”.