Belangrijke mededeling

In verband met de adviezen van de regering en de PKN van vandaag 12 maart, heeft het moderamen besloten dat wij als Kruiskerk alle kerkdiensten en activiteiten op doordeweekse dagen laten vervallen tot eind maart.

Een ingrijpende beslissing, maar wel een die nu nuchter gezien het beste is. Ten overvloede: ook clubs, catechisatie, vrouwenvereniging, bemoedigingsavond e.d. gaan niet door.

VIA LIVESTREAM TE VOLGEN ELKE ZONDAGOCHTEND 10.00 UUR OVERDENKING  DOOR DS. B. VAN WERVEN.