Bemoedigings avond 29 mei

De laatste bemoedigingsavond van dit seizoen is op woensdagavond 29 mei.

Het thema zal zijn “Mijn verlies en onze Jezus”.

Ieder mens heeft of krijgt te maken met verliezen. Dat kan een geliefde zijn, maar je kunt ook je werk of je vertrouwen in iets of iemand verliezen.

Welke plek heeft Jezus in onze verliezen?

Durven we Hem te vertellen hoe het echt met ons gaat en …. wat kan HIJ dan doen?

Soms ervaar je Hem niet,…… juist in je verlies…..

We lezen samen een aantal Bijbelgedeelten die zeggen wie Jezus is en wat dat voor ons concreet betekent! …. Bemoedigend…!!!

door Ds. Ben van Werven.

Welkom op woensdagavond 29 mei,

inloop  vanaf 19.30 aanvang 20.00

Toegang is vrij, voor koffie en thee

wordt een bijdrage gevraagd.