Bemoedigingsavond woensdag 28 november

Thema: “Het huwelijk tussen Woord en Geest”.

God heeft Woord en Geest onlosmakelijke aan elkaar verbonden als in een huwelijk. Toch scheiden wij in de kerken deze twee vaak van elkaar. We leggen de nadruk vaak éénzijdig op de één of op de ander. Als we deze eenzijdigheid kunnen vermijden, wat levert dat dan op?

Een evenwichtiger en diepgaander geloofsleven dat veel vrucht draagt voor het Koninkrijk van God.

Hartelijk welkom op de bemoedigingsavond op woensdag 28 november om hier samen aan de hand van de Bijbel over na te denken olv. Ds. B. van Werven.

U bent welkom vanaf 19.30 voor koffie of thee, het programma begint om 20.00 uur met aanbidding en lofprijs, dan zal er een uitleg zijn vanuit de Bijbel,

Na deze overdenking is er een moment van gebed. Dit kan zijn een stil gebed, invullen van een gebedsbriefje, of voor je laten bidden door een gebedsteam.

Rond 21.30 sluiten we af met een gebed voor de gebedskist en het zingen van een zegenlied.

Ook is er nog gelegenheid om na te praten en een glas fris.
Toegang is vrij, wel wordt een bijdrage gevraagd voor koffie en thee.

Kruiskerk Diever, Kruisstraat 1a, Diever

voor meer informatie – Ds. B. van Werven, voorganger@kruiskerkdiever.nl

Dicky Hofman – dicky@beteretijden.nl