Evangelisatiedienst 3 februari m.m.v. de band One Choice en Ds. B. van Werven

Thema: “Praise, Presence, Mission. Hoe aanbidding de motor van zending is.”

Op zondagavond 3 februari staan we stil bij de vraag wat nu eigenlijk de motor achter zending is. Het antwoord is niet: onze inzet. Zelfs niet in de eerste plaats ‘liefde voor de wereld die we willen bereiken’. Zending begint bij aanbidding in al zijn vormen. Als evangelisatiecommissie hebben we gezocht naar een goed thema, en ja, soms kan je iets mooier in het Engels zeggen: praise (lofprijs), presence (de aanwezigheid van God) en van daaruit mission (zending). Psalm 22:4b is daarbij belangrijk: ‘God zet Zijn troon op de lofzangen van Israël’. Samen maken we daar ook tijd voor natuurlijk: de band One Choice gaat ons begeleiden om samen met ons God te aanbidden. Iedereen van harte welkom!