Gedicht

Vandaag hebben we de overleden herdacht van het afgelopen kerkelijk jaar.
Dit gedicht werd meegegeven!