Het kinderwerk gaat weer starten!

Kinderwerk

In verband met  het corona virus en de online diensten gaat het kinderwerk er anders uit zien.

We zullen weer starten met het kinderwerk

VANAF ZONDAG 6 SEPTEMBER

Iedere zondag zijn de kinderen welkom vanaf 9.30 uur we willen u vragen om uw kind buiten af te zetten bij de deur en niet binnen te komen. Uw kind word opgewacht door een kinderwerker bij aankomst. Bij de deur moet uw kind de handen ontsmetten. We zullen ons houden aan het gebruikersplan van de kruiskerk. Dit zal op korte termijn beschikbaar zijn voor iedereen.

Om 10 uur starten we met het programma. We beginnen met het zingen van een aantal liedjes en er is ruimte voor gesprek om elkaar te leren kennen. Daarna leggen we een bijbelverhaal uit d.m.v een toneelstuk, filmpje of op een andere speelse manier. Er wordt samen met en voor de kinderen gebeden. Als afsluiting wordt er een leuke opdracht of activiteit gedaan.

Als de online dienst is afgelopen kunt u uw kind weer ophalen om ongeveer 11.15 uur. Graag buiten wachten totdat uw kind naar buiten komt.

We maken gebruik van het materiaal Bijbel Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap. Dit is creatief eigentijds materiaal, wat aansluit bij hun belevingswereld en hun ontwikkeling. Er wordt een brede basis gelegd voor de Bijbelopvoeding en ook recht gedaan aan de rijkdom van de bijbel. We vinden het belangrijk dat kinderen Jezus Christus persoonlijk leren kennen.

De groepen voor het kinderwerk zijn als volgt ingedeeld:  groep 1 t/m 3, groep 4 t/m 6, groep 7 en 8

SPAARDOEL

Tijdens de kinderkerk wordt er gecollecteerd voor een goed doel. Ieder jaar wordt er een ander doel gekozen.

Dit seizoen willen we sparen voor IZB vereniging voor zending in Nederland. We sparen dan voor kinderwerk op camping Zeestrand in Termunterzijl een klein plaatsje in Groningen

In het hoogseizoen (half juli tot half augustus) is er gedurende vier weken een Dabar team (bestaand uit vrijwilligers tussen de 18 en 25 jaar) op de camping. Het team organiseert een afwisselend recreatieprogramma en deelt hun geloof met kinderen, jongeren en ouderen. De vrijwilligers mogen midden in het dagelijkse leven op de camping in woorden en daden getuige zijn van Gods liefde voor mensen die Hem (nog) niet kennen. 

Camping Zeestrand is een gezellige kleine camping, waardoor het voor de vrijwilligers mogelijk is om persoonlijke aandacht te hebben voor de campinggasten en in korte tijd een goede band met hen op te bouwen. Deze camping is niet ver bij Duitsland vandaan. Daarom zijn er vaak veel Duitse campinggasten aanwezig in de zomer. Sparen jullie ook mee? Bijgevoegd vinden jullie een spaardoosje om thuis te sparen. Aan het einde van het seizoen doen we een oproep om de spaardoosjes in te leveren.

LEUKE ACTIVITEIT ALS START VAN HET SEIZOEN!!!

Op zaterdag 19 september willen we graag met de kinderen naar de speeltuin in Havelte. We willen er een leuke en gezellige middag van maken. Voor drinken en wat lekkers wordt gezorgt.

We vertrekken om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats van de kerk en we zijn om 17 uur weer terug.

Opgave is gewenst  dit kan tot uiterlijk maandag 14 september. Voor opgave mail naar liesbethgroninger@ziggo.nl. Mocht u of jij vragen hebben app naar onze jeugdouderling  Chris   06-20160245 of mail dan naar kinderwerk@kruiskerkdiever.nl of zie de website www.kruiskerkdiever.nl