Het thema van die avond is Relaties en Seksualiteit. We willen met name nadenken over hoe relaties en seksualiteit eruit zag voor de zondeval, wat er door de zondeval is veranderd en hoe we daar me om moeten gaan. Wat doe je met reclamespotjes van secondelove.nl of programma’s als Temptation Island

De GJV en Forsake uit Drachten hebben deze dienst voorbereid.

Aanvang van de dienst is 19:15 uur en iedereen is van harte welkom.