Jeugddienst zondag 19 mei

Jeugddienst: ‘’Als het (l)even tegenzit’’

Afgelopen maand was er geen jeugddienst, maar op 19 mei hebben we weer de laatste jeugddienst van dit kerkelijk jaar. Voorganger in deze dienst is dominee van Werven

Het thema van de dienst is: ‘’Als het (l)even tegenzit’’. Er zijn meer jongeren dan we denken die met negatieve gevoelens worstelen, van een negatief zelfbeeld, depressiviteit, tot gedachten en gedachtenpatronen die tot stoornissen leiden. In deze jeugddienst willen we dit thema bespreekbaar maken. We willen laten zien dat er oog voor is en dat er niet 1 wondermiddel is hiertegen, maar dat we wel geloven en mogen gaan geloven in een God die wonderen doet. We zoeken een balans tussen realistisch zijn, ‘ellende’ niet wegpraten maar onder ogen zien en hoopvol leren kijken naar de toekomst.

Muzikale medewerking komt van de band Rinon. Voor meer informatie over de band, zie hun site: https://rinon.nl

Aanvang van de dienst is 19:15 uur.

U bent allen van harte uitgenodigd!