Johannes de Heer zangdienst

Zondag 23 juni 2019

Van harte welkom!!

Zingt u mee met de prachtige Johannes de Heer liederen? Liederen met passie en mooie melodieën.

Ds B. van Werven zal deze dienst voorgaan. Organist tijdens deze dienst is Evert Spriensma.

Aanvang 19.15 uur