We zijn als kerkenraad en als gemeente blij en God dankbaar dat Ds. Ben van Werven uit Zuilichem het beroep dat op hem is uitgebracht van harte heeft aangenomen. Zo komt nu de dag in zicht dat we weer een voorganger mogen hebben die onze gemeente mag leiden en hoeden. We zien er naar uit en ondertussen doen we ons best om het toekomstige thuis voor zijn gezin in de gewenste staat te krijgen, zodat we hen straks een warm welkom kunnen heten.

We hebben 2 september op het oog als datum voor de bevestiging.

Als de bijzonderheden van die datum meer bekend zijn zal dat ook hier op de website vermeld worden.