Nieuws vanuit het kinderwerk.

Nieuw materiaal: het komende seizoen gaan we werken met het materiaal van de Bijbel Basics. Het Nederlands Bijbelgenootschap zorgt er met deze methode voor dat kinderen tussen 4 en 12 jaar de 200 meest essentiële bijbelverhalen twee keer gehoord en verwerkt hebben. Daarmee wordt een brede basis gelegd voor de bijbelopvoeding van kinderen en ook recht gedaan aan de rijkdom van de Bijbel. (Bron en voor meer informatie: www.debijbel.nl/bijbelbasics)

Nieuwe groepsindeling: het komende seizoen gaan we werken met 2 groepen, namelijk: groep 1 t/m 5 en groep 6 t/m 8. De jongste kinderen zitten altijd boven, in de zaal links. De oudste kinderen zitten in de kelder, in de zaal rechts. Wanneer er veel kinderen zijn in de groep 1 t/m 5, kan de leiding besluiten om te splitsen. De jongste kinderen maken dan gebruik van de zaal boven rechts.

Nieuw collectedoel: het komende seizoen gaan we geld sparen voor stichting Het Vergeten Kind. Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. Het Vergeten Kind strijdt daarom voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij. (Bron en voor meer informatie: www.hetvergetenkind.nl)

Startavond met alle kinderwerkers: maandag 10 september gaan we met alle kinderwerkers samen het nieuwe seizoen beginnen. We ontmoeten elkaar en bespreken waar we komend seizoen aan willen werken en hoe we dat vorm willen geven en uit gaan voeren. Ook zullen we met elkaar Gods onmisbare zegen vragen over onze belangrijke taak. Wat wij mogen zaaien, zal de Heer laten groeien!

Terugblik: spaardoel opbrengst vorig seizoen.

Het ligt al weer even achter ons, maar misschien weet u het nog: afgelopen seizoen hebben we gespaard voor Stichting De Mangoboom. Een stichting die hulp bied aan zo’n 40 kinderen in een weeshuis in Burkina Faso. In de kinderdienst van zondag 24 juni jongstleden werd het gespaarde bedrag bekend gemaakt: €469,73. De collecte die ochtend bracht nog eens €372,31 op. Totaal dus €842,04. Wat een geweldig bedrag! Maar mede door nog een aantal donaties vanuit de gemeente komen we ruim boven de €1000,00 uit! En op deze manier hebben we met elkaar de tekst van Spreuken 21:13, die tijdens de dienst werd voorgelezen, al een beetje in de praktijk gebracht: “Help arme mensen als ze om hulp roepen …”. Op dit moment loopt er een project om nieuwe, veilige babybedjes aan te schaffen. Voor meer informatie hierover: www.demangoboom.nl We willen iedereen die een gift of donatie heeft gedaan hartelijk bedanken, namens de kinderen in Burkina