Word Servants

Aangezien we een nieuw actiejaar beginnen willen we graag de mondkapjes actie nog een keer onder de aandacht brengen. Er is daarvoor een nieuwe link gekomen aangezien de vorige verlopen is. Bestellen van de mondkapjes kan nu via de volgende link:

https://www.worldservants.nl/actieplatform/actie/mondkapjes2020

Door het bestellen van deze mondkapjes steunt u ons project en zorgt u voor iets meer veiligheid in bijvoorbeeld het OV. Helpt u ons mee?

Namens World Servants Bedankt!!