Zondag avonddienst 9 december

Ds. Egbert van Beesten zal deze dienst voor gaan.

Het Thema is Wat is liefde
Met muzikale medewerking van de Living Lord Singers

Aanvang 19.15 uur