Bemoedigings avonden

Lofprijzing, bemoediging en persoonlijke voorbede.

In de Kruiskerk wordt al een aantal jaren op de laatste woensdagavond van de maand een bemoedigingsavond georganiseerd.

We gaan er weer een start mee maken. Er is een verschuiving van de woensdagavond naar de zondagavond en een verschuiving in de aanvangstijd.

U bent welkom vanaf 18.45  uur voor koffie of thee, daarna beginnen we om 19.15  uur met aanbidding door het zingen van een aantal liederen, dan zal er een uitleg zijn vanuit de Bijbel. Er zullen verschillende onderwerpen aan de orde komen maar ze hebben allemaal te maken met het thema Levend, in Christus. Na de overdenking is er een moment van gebed. Dit kan zijn een stil gebed, het invullen van een gebedsbriefje of voor je laten bidden door een gebedsteam. Rond 20.45 uur sluiten we af met een gebed voor de gebedskist en het zingen van een zegenlied. Daarna  is er nog gelegenheid om na te praten…..

Van harte welkom op zondagavond 27 maart, daarna 24 april en 22 mei.

 Voor meer info en of vragen Henk en Dicky Hofman,  per email Dicky@beteretijden.nl