Bemoedigings- en Toerustingsavond

a.s. Zondagavond 30 oktober is er een Bemoedigings- en Toerustingsavond in de Kruiskerk in Diever.

Thema: ‘ “Ben U dit, Heilige Geest?” Uitleg over wat van de Heilige Geest komt en wat niet.’ 

Een van de vragen die veel mensen hebben is hoe ze herkennen dat de Heilige Geest iets doet. Misschien is het mijn eigen gedachte wel? Er zijn ook andere machten actief. 

Deze vragen zijn begrijpelijk en er is goed nieuws: er zijn duidelijke antwoorden! Wees welkom op deze avond: 30 okt, in de Kruiskerk. Inloop met thee en koffie om 18:45 en start 19:15.