Bemoedings en toerusting avond

HEt thema van de toerustingsavond op 27 nov is ‘Doop en vervulling met de Heilige Geest’. Samen denken we na over de vraag hoe de Heilige Geest aanwezig is in ons. Veel woorden daarvoor hebben te maken met water: vervullen, stromen, dopen… Meer hierover op 27 nov. in de Kruiskerk!