Mededeling

Eerder dit jaar heeft het College van Kerkrentmeesters (CvK) enkele energiebesparende maatregelen aangekondigd en doorgevoerd.


U heeft dit onder andere kunnen merken aan de lagere temperatuur tijdens de kerkdiensten.

Nu de kerk per 1 januari a.s. veel hogere prijzen voor gas en elektriciteit moet gaan betalen, is het noodzakelijk verdergaande energiebesparende maatregelen te nemen.

De noodzaak daarvoor is uitvoerig uiteengezet tijdens de gemeentevergadering van 15 december j.l. Het CvK heeft recentelijk besloten tot een aantal aanvullende en verdergaande maatregelen.

In grote lijnen komen de maatregelen op het volgende neer:

  • de basistemperatuur (de temperatuur als ruimten niet gebruikt worden) zal in alle ruimten worden teruggebracht naar 10ºC;
  • de gebruikstemperatuur zal worden teruggebracht naar 15ºC;
  • voor de zondagochtenddiensten zullen (voor zover noodzakelijk) de kerkzaal, de gemeentezaal en enkele kleine zalen worden verwarmd tot gebruikstemperatuur;
  • voor bijzondere zondagavonddiensten zoals jeugddiensten en evangelisatiediensten zullen (voor zover noodzakelijk) de kerkzaal en de gemeentezaal worden verwarmd tot gebruikstemperatuur;
  • voor andere bijeenkomsten met grotere groepen zal de gemeentezaal (of de kerkzaal) worden verwarmd tot gebruikstemperatuur;
  • voor bijeenkomsten met kleine groepen zal zaal 2 (de rotanzaal) worden verwarmd tot gebruikstemperatuur;
  • de overige zalen en de kelderruimten zullen slechts op basistemperatuur verwarmd worden, maar kunnen desgewenst wel worden gebruikt.

Voor enkele specifieke bijeenkomsten zal een uitzondering op de bovenstaande maatregelen worden gemaakt.

Voor bijeenkomsten met kleine groepen wordt gevraagd de bijeenkomsten zoveel mogelijk bij iemand thuis te houden.

Het CvK vraagt uw begrip voor de beperking van het comfort in de kerk.

De bovenstaande maatregelen kunnen niet allemaal gerealiseerd worden met behulp van de bestaande regelunit van de cv-installatie.
Voor de realisatie van een aantal maatregelen is het nodig handmatig aanpassingen te doen wat betreft de regeling.
Het handmatig regelen is nieuw en er kan dus mogelijk wel eens iets mis gaan.
Het is voor het CvK een situatie waarmee het niet eerder geconfronteerd is.

Indien u, om warm te blijven, dekentjes e.d. meebrengt naar een bijeenkomst in de kerk, wordt u verzocht die na de bijeenkomst weer mee terug te nemen.
Verder is het niet toegestaan om elektrische verwarmingstoestellen in de kerk te gebruiken, om daarmee zelf de gebruikstemperatuur van een ruimte te verhogen.