Startactiviteit 26 september

Programma:
13.30 uur verzamelen achter de kerk waar uitleg wordt gegeven over het te volgen programma.
Bij mooi/droog weer fietsen we naar Fam. Troost te Hoogersmilde (heen en terug totaal
± 35 km) waar we ongeveer 14.30 uur aankomen aan de Rijksweg 211, Hoogersmilde

Bij slecht weer kan ieder op eigen gelegenheid naar bovengenoemd adres reizen.
Aanvang programma: 14.30 uur!

Aangekomen zullen we eerst even de tijd nemen om gezellig even koffie/thee met cake te
drinken met elkaar. Daarna zal er een “activiteit” plaatsvinden.

Daarna fietsen we door naar Fam. Hessels, Rijksweg 64, Dieverbrug waar we ongeveer 16:15
uur zullen aankomen. Bij slecht weer kan ieder weer op eigen gelegenheid naar bovengenoemd
adres reizen. Aanvang programma daar is 16:15 uur!

Er zullen hier een drietal activiteiten in teamverband worden gedaan.
17.15 uur vertrek naar Wittelterweg 33, Wittelte waar we met elkaar een maaltijd zullen nuttigen
waarna ds. Van Werven een korte overdenking zal houden.

Om ongeveer 19.00 uur verwachten we klaar te zijn.
Gaat u ook mee? Het belooft een supergezellige dag te worden!

U kunt zich opgeven bij Nico de Vries: 06-11454071 / 0521-342990
We hopen u dan te ontmoeten!

Een hartelijke groet namens de voorbereidingscommissie