Zondag avond 9 oktober

SUNDAY CELEBRATION – THE CHOIR COMPANY o.l.v. Maarten Wassink

9 oktober – Kruiskerk Diever – Aanvang 19.15 uur

Toegang vrij

Op deze avond zingen we rondom de piano tot eer van onze God, delen we uit de Bijbel en is er ruimte voor bemoediging en inbreng vanuit de deelnemers (een gedicht, een getuigenis of andere bijdrage).

Sluit aan bij een avond met enthousiaste lofliederen, maar ook momenten van rust, gebed, en aanbidding.

Kom zoals je bent. Je bent van harte welkom bij een avond in Zijn aanwezigheid!