Word wakker! Waarom zou U slapen, Heere? Ontwaak! Verstoot ons niet voor altijd.          Psalm 44:24

 Zie, de Bewaarder van Israël  zal niet sluimeren of slapen.                                                                                         Psalm 121:4

Als tiener voelde ik me aangetrokken tot het Oude Testament. Ik had al jong door, dat de wereld soms heel duister is en ruw. Die duisternis en ruwheid kwam ik ook tegen in de verhalen van Israël. De Bijbel is een eerlijk boek. Als reclame voor God is het niet zo geschikt, maar het is zo’n herkenbaar boek. Neem nou David. Zijn Psalmen zijn niet gecanceld, terwijl hij toch wel een paar vreselijke dingen heeft uitgehaald. Zeggen de namen Bathseba en Uria je iets? En zo zijn er meer ongemakkelijke stukken en feiten, bijvoorbeeld dat het Bijbelboek Esther de naam van God niet eens noemt. Dit en andere dingen zorgt voor vragen. Ik ben hier daar dankbaar voor, want zo is het leven ook. Daar zitten ook ongemakkelijke stukken en feiten en veel vragen in. En toch wil God van dit leven deel uitmaken. Uw en mijn leven.

Een gekke tegenstelling zit in Psalm 44 en 121. Psalm 121 is bekend bij veel christenen en geliefd ook. Daar is een goede reden voor: het is een bemoedigende psalm. Wij hoeven onze hulp niet te verwachten van verre goden. In Davids tijd (en nu nog, ga maar eens naar het buitenland) werden de goden geacht ver weg te wonen: op bergtoppen. De zon en de maan waren zelf god en godin. Hoog en droog en onbereikbaar voor gewone stervelingen. Dat is een recept voor angst: een hogere macht die alleen op moeilijke voorwaarden  je wil helpen en die je toch maar tevreden moet houden. Psalm 121 zet daar iets radicaal anders tegenover: Wij kunnen altijd terecht bij God de Schepper van bergen, zon en maan. Hij waakt over ons en slaapt nooit. En Hij is goed. Iemand zei eens: “Als je ’s nachts wakker ligt van zorgen: vertel ze maar aan God. Hij is toch wakker.”

Maar hoe zit het dan met Psalm 44? Daarin wordt God opgeroepen om wakker te worden. Zou Hij dan toch even zijn weggedommeld? Als je de hele Psalm 44 leest, dan zie je dat het eerder de mens is die in slaap is gevallen. Israël heeft God verlaten. Deze Psalm beschrijft het moment dat ze erkennen dat dit allerlei negatieve gevolgen heeft. Nu worden ze wakker. Vandaar dat ze zeggen ‘Verstoot ons niet’. C.S. Lewis zei het al: „God fluistert tot ons in onze vreugde; Hij spreekt in ons geweten, maar Hij roept luid in ons lijden”. Dat lijden is de megafoon om een dove wereld wakker te schudden.”

Wij leven in een Westerse wereld waarin problemen opgelost moeten worden en waarin gebrokenheid verborgen moet blijven. Smile, want je staat zo op social media. Lijden is dan een hoofdpijndossier. Als het goed is, is de kerk een plek waar je mag leven met onopgeloste vragen en toch zeggen dat het in Jezus’ Naam goedkomt.

Job is zo iemand die veel leed. Veel vragen had. En Jezus kende hij niet want hij leefde ver voor Zijn tijd. En toch wist Job, dat het lijden niet alles is. Job zei ooit: ‘Want ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat Hij uiteindelijk mijn recht hier op aarde zal herstellen. Ook al is mijn lichaam dan geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ja, ik zal Hem zelf zien, niet iemand anders, met mijn eigen ogen. O, wat verlangt mijn hart daarnaar!’ (Job. 19: 25 – 27 HTB).

Als je lijden meemaakt, en je wordt ruw wakker geschud, ga dan naar God. Een eenvoudig gebed is genoeg. Pak een Bijbel erbij.

F Kijk eens op www.jezus.nl. Want bij alle vragen, heb je altijd de mogelijkheid om gewoon als een kind, simpel te vertrouwen op God. Hij weet alles, en Hij is te vertrouwen. Waar je ook over wakker ligt, Hij wil je bij de hand nemen en ook jou veilig Thuisbrengen.

Ben van Werven, voorganger Kruiskerk Diever.

Handout van de bemoedigings en toerustingsavond