EXTINCTION REBELLION, HAMAS EN.. WAT NU?


In Nederland hebben de acties van Extinction Rebellion (XR) al veel aandacht
gekregen. Vooral de Acties bij de A12 hebben de aandacht getrokken, al is het
ook wel ver weg vanuit Drenthe gezien. Er is ook een groep christenen die zich
aangesloten heeft bij deze groepering onder de naam Christian Climate Action
Nederland. Ik ken persoonlijk een christelijke leider die op de A12 een
klimaatviering heeft geleid. Nu is het een goede zaak om aandacht te vragen
voor het klimaat en speciaal voor vervuiling. We leven op te grote voet als
Westerse wereld en op zoveel andere plekken gaat het ook mis. Ik heb in India
gezien hoe het milieu daar kapotgaat aan het plastic dat elke vierkante
centimeter besmet heeft.


Vermenging


Maar sinds de terreurdaden van Hamas in Israël is er iets anders zichtbaar
geworden. Er vindt een vermenging plaats. ‘Klimaat’ en ‘Palestina’ komen
samen, met een opvallend gebrek aan feitenkennis.
XR projecteerde de Palestijnse vlag op de Euromast in Rotterdam. Dat gaat
vervolgens de sociale media op en je bent klaar. Een woordvoerder van XR,
Victor, zegt: “We gaan in opstand voor het leven. We vinden het onze morele
plicht om ons uit te spreken ten tijde van onderdrukking,” (…) Over de Euromast
met de Palestijnse vlag zegt hij: “Het is een oproep aan de Nederlandse
overheid. Er wordt een genocide gepleegd. Er worden mensenrechten
geschonden. De Palestijnen worden onderdrukt. Het stoppen met steunen
hiervan is de eerste stap.”


Geen enkele nuancering en geen woord over de Hamas-slogan dat Palestina
jodenvrij moet worden. Dit laat zien waar XR echt voor staat en dat is niet voor
het leven in ieder geval. Je ziet dezelfde vermenging tussen de Black Lives
Matter beweging en steun aan Palestina en Hamas. We zien hier hoe mensen
zeggen dat ze opkomen voor het leven, maar ondertussen wel uitkiezen wie
dat leven dan zou moeten krijgen of behouden. Hoe anders is onze Koning die
geen willekeur toepast maar iedereen vergeeft die zijn of haar leven verliest
aan Hem.


Verblinding


De steun aan Israël zal – bijbels gezien – steeds meer wegvallen. Er komt een
moment, dat Israël helemaal alleen staat en er een echte noodzaak is voor een
grote wereldredder. Alle landen zullen hierin de roep om deze grote redder
steunen. Als ik de Bijbel hier goed begrijp zal dit een redder zijn die zich
voordoet als de Messias, maar hij zal dat niet zijn, maar de anti-Messias, of
Antichrist. Hij zal zijn echte bedoelingen en ware aard verbergen. Eigenlijk net
zoals net XR en BLM. Die bewegingen vechten ogenschijnlijk voor goede zaken
zoals gerechtigheid en gelijke kansen. Maar in de kern dienen ze alleen de
belangen van specifieke groepen.


Opkomen voor recht is mooi, maar als je geen recht voor iedereen wil, bedrieg
je jezelf en anderen. Dit bedrog zal ook de Antichrist aan de macht helpen. Wat
hij wil is exact het tegenover gestelde van waar Jezus voor gekomen is: Hij
kwam voor iedereen die zijn zonden belijdt en zich overgeeft. Dat zei God al
tegen Israël.


Ezechiël gaf deze woorden van God door: ‘Zou Ik werkelijk behagen scheppen
in de dood van de goddeloze? spreekt de Heere HEERE. Is het niet, wanneer
hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven?’ (Ez. 18:23). In de
Basisbijbelvertaling: ‘Denken jullie soms dat Ik blij ben met de dood van een
slecht mens? Nee, Ik heb veel liever dat hij spijt krijgt en zijn leven verandert,
zodat hij mag blijven leven.’


Overigens: als de steun aan Israël wegvalt, zullen de kerken die achter Israël
staan dat ook gaan merken. Toch mogen ook wij er zeker van zijn dat Jezus
ook ons door dood en duister de nieuwe toekomst gaat geven. Een toekomst
die mooier is dan we ons ooit kunnen indenken. Dus, .. houd vol, het mooiste
en beste komt nog.


Hamas: gebruikt mensen om hun wapens te beschermen.
Israël: gebruikt wapens om hun mensen te beschermen.

__________________________________________________________________________________________

HALF VOL OF HALF LEEG?


U kent de uitdrukking wel. Je hebt mensen die het leven negatief zien, bij ‘wie
het glas altijd halfleeg is’. Anderen zien dezelfde situatie, maar kijken er
positiever tegen aan. ‘We hebben de helft nog!’


Ik hoor vaker dan vroeger dat mensen zeggen ‘Ik kijk geen TV meer, zoveel
ellende.’. Ik begrijp dat wel. Zelf kijk ik wel nieuws via internet, maar ik herken
het gevoel van overstroomd worden. Het is zoveel. En zo chaotisch allemaal.
Een leeg glas?


Zou bij God het glas nu half vol zijn of halfleeg? Gelukkig is God niet als wij.
Wat Hij doet is niet gebaseerd op de situatie. Zijn emoties hangen niet af van
wat wij ervan maken. Hij blijft goed. En als ik ‘Hij’ schrijf, bedoel ik niet dat God
een man is, al begint het bekende gebed met ‘Onze Vader’. In het Bijbelboek
Jesaja, hoofdstuk 66, vergelijkt God zichzelf met een moeder. Het gaat hier
over Israël dat getroost zal worden na alle ellende die het volk heeft
meegemaakt (en nog …):


‘Aan haar vertroostende moederborst zullen jullie drinken en verzadigd worden,
haar rijke, volle borsten zullen je zogen en verkwikken. […] Je zult op de heup
gedragen worden en worden gewiegd op haar schoot. Zoals een moeder haar
zoon troost, zo zal Ik jullie troosten; in Jeruzalem zul je troost vinden.’ (Jesaja
66:11-13, NBV).


Als je het gevoel krijgt weg te willen kruipen vanwege alle zorgen, schaam je
dan niet. Het is ook een keer genoeg. Je bent welkom bij God, Hij wil ons
troosten als een moeder: Ons bij zich houden, dragen, wiegen, laten uithuilen.
Hij beschermt je en zal bij je blijven.
En dat glas? Bij God loopt het glas over van genade. Genade: vergeving en
een nieuwe kans. Voor iedereen.


Ben van Werven, voorganger Kruiskerk Diever