Als diaconie van de Kruiskerk Diever hebben wij een dienende functie binnen onze gemeente. We geven daar vorm aan in een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten.

Jaarlijks wordt er in het voorjaar een ouderenreisje georganiseerd. Een mooie dag met een bustour voor de ouderen in de gemeente die ons veelal brengt langs mooie plekken in de nabije omgeving. De ouderenmiddag in het najaar wordt vaak gehouden in de J.T. Seinenhof,

Een gezellig samenzijn, met een optreden in de vorm van zang, gedichten etc. En afgesloten met een gezellige broodmaaltijd. Rond de kerstdagen ontvangen de ouderen en langdurig zieken een kerststukje uit naam van de diaconie.

We zijn aangesloten bij het Diaconaal Fonds Westerveld. Als diaconieën van de hervormde en gereformeerde gemeenten uit Westerveld dragen we bij aan het oplossen van de nood die in de gemeente Westerveld speelt. Naast het hebben van een signaalfunctie, dragen wij ook financieel bij.

Met Dankdag is er traditioneel een actie voor de Voedselbank Westerveld. Er worden dan door de gemeente veel voedselwaren en andere artikelen ingezameld. Het is goed om hetgeen wat ons gegeven wordt weer te verdelen onder de mensen die het echt nodig hebben.