Onze missie vinden wij terug in de Bijbel waar Jezus ons zegt: ‘Ga dan de wereld in, maak alle volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb’ (Matth. 28:19).

Meestal worden geloof verbreidende activiteiten in een gebied met een christelijke historie ‘evangelisatie’ genoemd en in niet-christelijke gebieden ‘zending’. Vaak wordt er gezegd dat Nederland tegenwoordig ook zendingsgebied is. En dat het geloof hier dus ook (opnieuw) gebracht moet worden. Door de zendings- en evangelisatiecommissie worden allerlei activiteiten georganiseerd op het gebied van zending en van evangelisatie.

Onze doelen

Wij hebben een aantal doelen opgesteld om ons hierin richting te geven.

  • Bijdragen aan de verspreiding van het evangelie, zodat het evangelie bij alle volken bekend gemaakt wordt.
  • Zelf (een) zendeling (en) uit te zenden (mede) vanuit of namens onze gemeente.
  • De gemeente bewust maken van het belang van zending en evangelisatie en de waarde die dit heeft in Gods Koninkrijk en de betrokkenheid van gemeenteleden hierbij vergroten.
  • Geestelijke groei van de leden van de zendingscommissie, vooral op het gebied van zending en evangelisatie.

Zomermarkten en  Sfeervol Diever

Tijdens de zomermarkten en met Sfeervol Diever (net voor kerst) organiseren we diverse acties om ook in Diever met de mensen in gesprek te komen over het Evangelie van Jezus.