In het pastoraat van de gemeente gaat het om het meeleven met iemands situatie en om inleving in de belevingswereld van de ander. Om dit handen en voeten te geven zijn er in de gemeente zes ouderlingen en een groot aantal contactpersonen aangesteld. Een ouderling heeft een wijk van 40 á 50 adressen met vier á 5 contactpersonen.

De ouderlingen brengen wel overal een kennismakingsbezoek, maar vervolgens houden de contactpersonen contact met de mensen. Er is één of twee keer per jaar een overleg met ouderling en contactpersonen. Bovendien centraal met alle ouderlingen en contactpersonen op een toerustingsvergadering van de kerkenraad. Een contactpersoon wordt aangesteld voor vier jaar met de mogelijkheid om tweemaal te verlengen. Er zijn ook twee jeugdouderlingen die naast hun coördinerende functie  in het jeugdwerk en catechese werk ook de taak van jongeren pastoraat hebben.