De jeugddienstcommissie organiseert tijdens het kerkelijk seizoen één jeugddienst per maand, zes per jaar. Hiervan worden twee jeugddiensten verzorgd door de clubs Solid Friends en Rock  Solid en één door de GJV. De andere diensten bevatten avondvullende programma’s die ingevuld worden door bands of sprekers met een thema gericht op de jeugd. We hopen dat jongeren zich door middel van deze diensten ook thuis voelen binnen onze kerk.

Jeugddiensten elke 3e zondagavond van de maand

De jeugddiensten vinden plaats op elke 3e zondagavond van de maand, tijdens de maanden oktober/november/januari/februari/maart/april. Af en toe hebben we voor de jeugddienst een gezamenlijke maaltijd met de jeugd! Je bent van harte welkom om een jeugddienst te bezoeken!

Jeugddiensten

Agenda