Vanaf Pinksteren 2008 zijn er gebedsbijeenkomsten in de Kruiskerk. Eerst kwamen we 1 keer per maand samen om te bidden. Later kwam het verlangen om vaker bij elkaar te komen en daarom komen we nu elke woensdagavond samen om te bidden.

Iedereen is welkom

Het is een open gebedsgroep, iedereen is welkom. We beginnen om 19.15 uur met het zingen van een aantal liederen daarna wordt er een Bijbelgedeelte gelezen en wat over gedeeld, waarna we na het delen van gebedspunten in kleine groepjes uit elkaar gaan om te bidden. We sluiten rond 20.00 uur af met het bidden voor de gebedskist en zingen samen een zegenlied

Gebedspunten

Als er iets is waar je graag gebed voor wil dan is het ook mogelijk dat je dat per e-mail doorgeeft. Dit zal vertrouwelijk behandeld worden. Dit kan doorgegeven worden aan Guus Vos – plony-vos@hetnet.nl of aan Dicky en Henk Hofman dicky@beteretijden.nl