Israëlwerkgroep

Is ontstaan in 2013 en valt onder de verantwoordelijkheid van de zendings- en evangelisatiecommissie. In aansluiting op de visie die we als kerk hebben, zal naast de aandacht tijdens de erediensten, de Israël werkgroep op diverse manieren invulling geven aan de onopgeefbare verbondenheid die we met Gods volk hebben. Concreet betekent dat, dat we voor hen bidden, hen zegenen, hen ondersteunen en dat we leren van het joodse volk en Israël.

Namens de Israëlwerkgroep nodigen we u uit voor de volgende 

Loofhuttenfeest

Op zondagmorgen 16 oktober vieren we het Loofhuttenfeest in de kerk van
Diever. Voorganger Ds. Ben van Werven en medewerking van muziekteam.
Aanvang 10 uur. Het beloofd een feestelijke dienst te worden. Iedereen
van harte welkom!

Donderdagavond 10 november
Zal Coert van den Veen meer vertellen over de organisatie Shevet Achim.
Dit is een organisatie die het mogelijk maakt voor kinderen die een
openhartoperatie nodig hebben vanuit Gaza en Syrië deze te ondergaan in
een ziekenhuis in Israël. Inloop 19.30 uur met koffie en thee. Aanvang
20.00u. Toegang gratis. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten.

Meer informatie

De Israël werkgroep heeft een eigen e-mailadres: israelwerkgroep@kruiskerkdiever.nl Dit e-mailadres wordt gebruikt voor opgave bij activiteiten. Tevens staan we open voor vragen/opmerkingen/ideeën voor de werkgroep. Ook dit kan op dit e-mailadres.[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]
Israël werkgroep

Agenda