Israëlwerkgroep

Is ontstaan in 2013 en valt onder de verantwoordelijkheid van de zendings- en evangelisatiecommissie. In aansluiting op de visie die we als kerk hebben, zal naast de aandacht tijdens de erediensten, de Israël werkgroep op diverse manieren invulling geven aan de onopgeefbare verbondenheid die we met Gods volk hebben. Concreet betekent dat, dat we voor hen bidden, hen zegenen, hen ondersteunen en dat we leren van het joodse volk en Israël.

Namens de Israëlwerkgroep nodigen we u uit voor de volgende activiteiten:

Loofhuttenfeest

Op zondagmorgen 11 oktober vieren we het Loofhuttenfeest in de kerk van Diever. Voorganger Ds. Ben van Werven en medewerking van muziekteam. Aanvang 10 uur. Het beloofd een feestelijke dienst te worden. Iedereen van harte welkom!

 

Donderdag avond 29 oktober

Zal Ds. Oscar Lohuis een avond verzorgen met het thema: Wat hebben Christenen met Israël? Inloop 19.30 uur met koffie en thee.

 

Donderdag  avond 18 februari 2021

wordt er een avond verzorgd door  iemand van Ebenezer/Breng de Joden thuis/Alijah. Inloop 19.300 uur met koffie en thee

 

Israël reis

In het voorjaar van 2021  is er de mogelijkheid om mee te gaan op reis naar Israël van 19-27 april  reis o.l.v. Ds. B. van Werven.

 

Meer informatie

De Israël werkgroep heeft een eigen e-mailadres: israelwerkgroep@kruiskerkdiever.nl Dit e-mailadres wordt gebruikt voor opgave bij activiteiten. Tevens staan we open voor vragen/opmerkingen/ideeën voor de werkgroep. Ook dit kan op dit e-mailadres.[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]
Israël werkgroep

Agenda