De Christelijke Plattelandsvrouwen komen elke derde woensdag van de maand samen in de “Kruiskerk” om 20.00 uur. Het seizoen loopt van september tot en met april.

We hebben zowel christelijke als algemene thema-avonden waar meestal een spreker voor wordt uitgenodigd.

We proberen een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen. Naast de ontmoeting staat gezelligheid voorop. Schroom niet om eens vrijblijvend een avond bij te wonen.

Met God als Leidsman ‘Samen Verder’, we heten u van harte welkom!!

Voorzitter: Goosje Geertsma 593047

Programma 2022 / 2023

21 sept.

Da. Diete Kits uit Bovensmilde komt spreken over “Bijbelse verhalen, op het lijf geschreven?” Op welke manieren blijven bijbelse verhalen levend, zó dat ze aan zeggingskracht niets verliezen, ook al leven wij in een andere tijd en in een andere cultuur Kunnen wij ons inleven in het verhaal en wat betekent dat voor ons geloof? Aanvang 20.00 uur

19 okt

We gaan onder professionele begeleiding een mooi herfststuk maken. Graag een scherp mesje mee nemen. Aanvang 20.00 uur

16 nov

Renate Masselink, dierenarts in Dwingeloo DAP, komt ons vertellen over zoönosen, dit zijn infecties die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen. Aanvang 20.00 uur

21 dec

Kerstavond met proeverij. We luisteren naar het oude verhaal, muziek, gedichten, met ondertussen kleine hapjes. Aanvang 20.00 uur

18 jan

Een gezellige ‘nieuwjaarsvisite’ met spelletjes en een leuke bingo. Aanvang 20.00 uur

15 febr

Het ‘ééndagsbestuur’ verzorgt deze avond. Aanvang 20.00 uur

15 mrt

Onze dorpsgenoot Laura Strating-Janssens komt spreken over de Amish, een protestantse geloofsgemeenschap in Noord Amerika. Zij bezoekt hen regelmatig en neemt veel materiaal mee. De lezing krijgt de titel: “Amish: levenswijze in beeld” Aanvang 20.00 uur

19 apr

Jaarvergadering met trouwambtenaar Jan Wiersma. “Het huwelijk door de eeuwen heen”. We horen van de huwelijksgewoonten van vroeger en nu, met als afsluiting een spannend huwelijksverhaal. Aanvang 19.00 uur