De Christelijke Plattelandsvrouwen komen elke derde woensdag van de maand samen in de “Kruiskerk” om 20.00 uur. Het seizoen loopt van september tot en met april.

We hebben zowel christelijke als algemene thema-avonden waar meestal een spreker voor wordt uitgenodigd.

We proberen een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen. Naast de ontmoeting staat gezelligheid voorop. Schroom niet om eens vrijblijvend een avond bij te wonen.

Met God als Leidsman ‘Samen Verder’, we heten u van harte welkom!!

Voorzitter: Goosje Geertsma 593047