Hoe kan ik mij inschrijven?

Om lid te worden van de Kruiskerk is het invullen van een kort vragenformulier voldoende. Deze gegevens gebruiken we om u in te schrijven in onze ledenlijst. Hiermee bent u ook ingeschreven in het landelijk ledenregister van de Protestantse kerk in Nederland. Aanvragers die als kind gedoopt zijn en nog geen belijdenis hebben gedaan, worden ingeschreven als dooplid. Wie als volwassene is gedoopt, wordt ingeschreven als belijdend lid. 

De PKN maakt verschil tussen het ‘gewone’ lidmaatschap en het gastlidmaatschap. Als u lid bent heeft u stemrecht en kunt u gekozen worden in onze kerkenraad. We zijn blij met uw inbreng in onze gemeente. Onze voorkeur gaat daarom uit naar het ‘gewone’ lidmaatschap. Het gastlidmaatschap is bedoeld voor mensen die lid zijn en willen blijven van een van de volgende kerken:

  • de kerken die als lid tot de Raad van Kerken in Nederland zijn toegetreden,
  • de Christelijke Gereformeerde Kerken,
  • de Gereformeerde Gemeenten,
  • de (Vrijgemaakt) Gereformeerde Kerken,
  • de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten en
  • de Unie van Baptisten-gemeenten.

Gastleden hebben in onze gemeente geen stemrecht en kunnen niet in de kerkenraad gekozen worden.

Op de Hoogte blijven

U kunt op verschillende manieren op de hoogte blijven van het leven in de Kruiskerk:

  1. De Kruiskerk heeft een kerkapp waar u lid van kunt worden. Zoek in uw appstore naar ‘Kruiskerk Diever’ en u vindt de app gemaakt door Donkey Mobile. Volg verder de aanwijzingen in de app.
  2. Wij hebben ook een kerkblad. Dit kerkblad heet ‘Samenspraak’. U kunt in de vragenlijst die we u toesturen aangeven of u een abonnement wil. Bent u al lid en wilt u een abonnement? Stuur dan een mail naar kerkelijkbureau@kruiskerkdiever.nl
  3. Als de situatie er om vraagt sturen we een nieuwsbrief naar onze leden per mail. U kunt zich hier voor inschrijven door een mail te sturen naar nieuwsbrief@kruiskerkdiever.nl Als we iets te melden hebben ziet u de mail vanzelf in uw mailbox 😉

Ons Hoofd

In de Bijbel wordt de gemeente vergeleken met het menselijk lichaam. Het hoofd geeft leiding aan ons lichaam. Zo leidt Jezus – ons Hoofd en onze Koning – ons als Kruiskerk. Hij geeft de samenhang in de gemeente en ‘ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.’ (Ef. 4:16). Laten wij ons door Jezus en Zijn liefde leiden. Dan zullen we samen een waardevolle bijdrage leveren aan de opbouw van de Kruiskerk.