Gebed / gebedsteams / ministrygebed

In onze gemeente zijn er veel actieve bidders. Als er speciale gebedspunten zijn in verband met bijvoorbeeld een ziekte of ongeluk, houden we elkaar op de hoogte en bidden we voor elkaar. Deze vorm van voorbede doen voor elkaar is enorm belangrijk, ook al is deze vorm van bidden meestal niet zichtbaar. Een andere en meer zichbare vorm van gebed zijn de gebedsteams tijdens de samenkomsten op zondag. Een aantal gemeenteleden zijn getraind om in teams van 2 personen te bidden met mensen die voor gebed komen. Tot nu toe (voorjaar 2019) is dit om de week mogelijk. Een veelgebruikt woord als het gaat over gebedsteams is ‘het ministrygebed’. Het woord ‘ministry’ betekent letterlijk ‘bediening’. Ministry gebed is: ‘Bidden met mensen in de kracht van de Heilige Geest.’ In sommige gemeenten wordt het woord ‘ministrygebed’ vertaald met: persoonlijk gebed, persoonlijke voorbede of zegenend bidden.

Dit gebed gaat als volgt:

  • De gebedsteams bieden de mogelijkheid om voor jou persoonlijk te laten bidden. Ze zijn een steun in de rug dus, soms heb je zelf geen woorden.
  • De gebedsteams bestaan uit 2 personen, waarbij we het liefst werken met een man en een vrouw. Om te voorkomen dat een vrouw zich onprettig voelt bidden we niet met twee mannen voor een vrouw. Als bij uitzondering twee vrouwen voor een man bidden, wordt ook eerst gevraagd of dat goed is (‘nee’ is dan ook een antwoord).
  • We staan in de kerk op een plek die zichtbaar is. We willen zo voorkomen dat deze manier van bidden iets geheimzinnigs krijgt. Net als bij ‘bidden met de pet op’ kan er wel wat geluid zijn.
  • Er wordt gevraagd waar je voor wil bidden. Je kunt dan iets noemen, of gewoon vragen om gebed, zonder een specifiek onderwerp. Alles wat je zegt tegen de bidders blijft geheim. Een bidder komt er ook niet later nog op terug bij je. Het kan heel ongemakkelijk zijn als iemand namelijk een tijdje later aan je vraagt: ‘Hoe is het met … waar we pas voor baden met je?’
  • Het kan steun geven als je voelt dat een bidder zijn / haar hand op je schouder legt. Dat wordt altijd eerst gevraagd, en je kunt zelf aangeven wat je wil. Dat geldt ook voor het geven van de zegen aan het eind, met of zonder handoplegging.
  • Tijdens het gebed kunnen er ook stiltes vallen. De bidders luisteren dan naar wat God op dat moment tegen hen zegt en kunnen dat aan je doorgeven. Dit kan een tekst uit de Bijbel zijn, een lied, of een beeld dat ze zien. Het is niet de bedoeling dat ze zich daarbij dwingend opstellen. Dus niet: ‘God zegt tegen jou dat je dit of dat moet doen.’ Maar bijv.: ‘Ik heb de indruk dat God iets voor je heeft, mag ik dat aan je doorgeven?’.
  • Afsluitend geeft een van de bidders je een zegen mee.

Gebedspastoraat

Ook is er binnen onze Gemeente een kernteam voor gebedspastoraat. Dit pastoraat heeft het doel het versterken van je relatie met God. Er kunnen tijden zijn dat je persoonlijk wilt groeien in die relatie en dat je merkt dat er blokkades zijn zoals zonden wonden bindingen aan personen of zaken of misschien aan boze machten. Het kan ook gaan om grote zorgen die er zijn in relatie of gezin, waarbij je dan samen met het gebedsteam Gods weg hierin zoekt. Voor meer info: voorganger@kruiskerkdiever.nl