Openluchtdiensten in het Shakespeartheater, Hezenes 3 Diever

Elk jaar, vanaf de eerste zondag van juli, hebben we 7 diensten in het Shakespearetheater, mits het weer het toelaat. Anders is de dienst in de “Kruiskerk”, Kruisstraat 1a Diever.

Naast de verkondiging van het evangelie is er in de dienst medewerking van een koor, groep, muzikanten of een solist. Zang en muziek spelen een grote rol in de dienst evenals het laagdrempelige aspect van het buiten elkaar ontmoeten in woord en gebed in een elk jaar wisselend decor.

Er is tevens kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4 en oppas voor de aller kleinsten. Na de dienst is er tijd voor ontmoeting onder het genot van koffie, thee of limonade.

Agenda kerkdienst in de open lucht