Lofprijzing, bemoediging en persoonlijke voorbede.

Op de laatste zondagavond van de maand is er een avond van bemoediging en  toerusting. In de agenda wordt bekend gemaakt waar het de avond over zal gaan.

U bent welkom vanaf 18.45  uur voor koffie of thee, daarna beginnen we om 19.15  uur met aanbidding door het zingen van een aantal liederen, dan zal er een uitleg zijn vanuit de Bijbel. Er zullen verschillende onderwerpen aan de orde komen maar ze hebben allemaal te maken met het thema Levend, in Christus. Na de overdenking is er een moment van gebed. Dit kan zijn een stil gebed, het invullen van een gebedsbriefje of voor je laten bidden door een gebedsteam. Rond 20.45 uur sluiten we af met een gebed voor de gebedskist en het zingen van een zegenlied. Daarna  is er nog gelegenheid om na te praten.