De kerkenraad bestaat uit belijdende leden van de Kruiskerkgemeente en zet zich in om het gees-telijk en praktisch leven in de gemeente te leiden. Ze doen dit niet alleen maar ze vragen God om hen te helpen. Om Zijn Heilige Geest bij het nemen van de juiste beslissingen. De kerkenraad wil namelijk dat alles wat ze doen in lijn is met Gods wil.
Daarnaast is de Kerkenraad actief in het stimuleren van gesprekken over het geloof en het nieuws-gierig maken en ontdekken van wie Jezus is.

Moderamen

Het moderamen vormt het dagelijks bestuur van de Kruiskerk.
Zij bestaat uit:
Martijn van Lobenstein  Preses
ds. Ben van Werven   Voorganger
Aartje Hessels   Scriba
Roelof Berg   Ouderling-Kerkrentmeester (voorzitter CvK)
Sietse van der Woude  Diaconie (voorzitter)
Het moderamen vergadert elke maand.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een mail sturen naar de scriba (scriba@kruiskerkdiever.nl) of ons persoonlijk benaderen.

Kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van de Kruiskerk. Zij is verantwoordelijk voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente.
Zij bestaat (naast de moderamenleden) uit:
Bea Daling   Ouderling
Dick en Leonie Wolters Ouderling
Gerda Boerhof  Ouderling
Lammie Maat   Ouderling
Nico de Vries   Ouderling
Trijntje Hessels  Ouderling
Liesbeth Groninger  Jeugdouderling
Erica Goetssch  Jeugdouderling
Anouk Derks   Evangelisatieouderling
Greetje Boerhof  Ouderling-Kerkrentmeester
Bea de Weerd   Diaken
Foka Brouwer   Diaken
Henk van Veldhuizen  Diaken
Robert Haveman  Diaken
Er is 11 maal per jaar een Kerkenraadsvergadering; 6 maal over het beleid in de kerk en 5 maal is er toerusting voor de kerkenraad.