Kerkenraad

De kerkenraad vormt het bestuur van de kerk. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 personen, zolang we vacant zijn uit 4, te weten de predikant, de voorzitter, de scriba, een kerkrentmeester en een diaken. De overige in de kerkenraad zijn ouderlingen, diakenen en een kerkrentmeester.

11 maal per jaar is er een vergadering, 6 maal over het beleid in de kerk en 5 maal is er toerusting voor ouderlingen betreffend het pastoraat in de wijken.