Kinderwerk in corona tijd

Iedere zondag zijn de kinderen welkom vanaf 9.30 uur we willen u vragen om uw kind buiten af te zetten bij de deur en niet binnen te komen. Uw kind word opgewacht door een kinderwerker bij aankomst. Bij de deur moet uw kind de handen ontsmetten. We zullen ons houden aan de geldende maatregelen m.b.t. het coronavirus voor kinderen/scholen.

CORONA Gast kinderen zijn ook in corona tijd van harte welkom. In verband met de geldende corona regels zou het fijn zijn als gast kinderen van te voren even aangemeld worden via kinderwerk@kruiskerkdiever.nl

Kinderwerk

Iedere zondag is er kinderwerk voor de groepen 1 t/m 8.

Kindernevendienst

Kindernevendienst wordt gegeven tijdens de preek. Net voor de preek gaan de kinderen naar hun eigen ruimte.

De ene week is er kindernevendienst, de andere week kinderkerk.

Kinderkerk

Kinderkerk wordt gegeven tijdens de kerkdienst in een aparte ruimte. Ze zijn welkom vanaf 9.30 uur, om 10.00 uur starten we met het programma. We beginnen met het zingen van een aantal liedjes en er is ruimte voor gesprek om elkaar te leren kennen. Daarna leggen we een Bijbelverhaal uit d.m.v. een toneelstuk, filmpje of op een andere speelse manier. Er wordt samen, met en voor de kinderen gebeden. Als afsluiting wordt er een leuke opdracht of activiteit gedaan.

Tijdens de kindernevendienst en kinderkerk wordt er gebruik gemaakt van het materiaal Bijbel Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap. Dit is creatief en eigentijds materiaal, wat aansluit bij hun belevingswereld en hun ontwikkeling. Er wordt een brede basis gelegd voor de Bijbel opvoeding en ook recht gedaan aan de rijkdom van de Bijbel. We vinden het belangrijk dat kinderen Jezus Christus persoonlijk leren kennen.

De groepen voor het kinderwerk zijn als volgt ingedeeld:

groep 1 t/m 4, groep 5 en 6, groep 7 en 8

Zomerperiode

Gedurende de zomerperiode is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4. En er worden kleurplaten en/of puzzelbladen uitgedeeld bij de ingang van de kerk.

SPAARDOEL

Tijdens de kinderkerk wordt er gecollecteerd voor een goed doel. Ieder jaar wordt er een ander doel gekozen. Dit seizoen hebben we als nieuw doel: Stichting Vluchteling. Op dit moment zijn er meer dan 34 miljoen kinderen wereldwijd, die niet veilig in hun eigen huis kunnen wonen. Zij zijn vertrokken uit hun vertrouwde omgeving, hebben vriendjes/vriendinnetjes achtergelaten en weten niet wanneer ze weer terug naar school kunnen. Veel onzekerheid en angst in hun jonge levens.

Wij gaan dit jaar sparen, zodat stichting vluchteling hulp aan deze kinderen kan bieden in de vorm van onderdak, voedsel, kleding en medische zorg en onderwijs.

Helpen jullie ook mee?

Meer informatie kunt u lezen op www.vluchteling.nl

Vragen?

Mocht jij vragen hebben mail dan gerust naar kinderwerk@kruiskerkdiever.nl

I