Evangelisatiediensten worden georganiseerd door de zendings- en evangelisatiecommissie en vinden plaats 5 a 6 keer per jaar (behalve in de zomerperiode). De diensten die georganiseerd worden zijn verschillend van aard. Maar allemaal met dezelfde insteek, om het evangelie op een eenvoudige manier uit te leggen en zo ook door te geven. Een bijzondere dienst die georganiseerd wordt, is de dienst op 1ste Pinksterdag deze wordt bij mooi weer gehouden in het Openluchttheater.