Kinderen  hebben ook een eigen plekje in onze gemeente.

Wij willen, in aanvulling op het gezin, kinderen helpen om tot Jezus te komen door ze in een vertrouwde en gezellige omgeving bekend te maken met het Woord van God.

Lucas 18:16 “Laat de kinderen tot Mij komen…”

Er is kinderoppas voor de jongste kinderen. Er is bewust gekozen voor een combinatie van kindernevendienst en kinderkerk. Aan de ene kant willen we kinderen op hun niveau aanspreken, aan de andere kant moeten kinderen ook leren dat ze een onderdeel van een groter geheel zijn.

Wanneer er kindernevendienst is wordt er altijd een kinderlied gezongen in de dienst. Dat de kinderen ook mogen ervaren,  wij horen er ook bij.

Een keer in de 4 weken is er geen kindernevendienst voor groep 6 t/m 8. Ze blijven dan in de kerk. In deze dienst is er een kindermoment waar, op een creatieve manier en kort moment speciale aandacht voor ze is.