In onze gemeente staat het geloof in Jezus Christus als Gods Zoon centraal. Hij heeft zich uit liefde voor ons gegeven opdat een ieder die in Hem gelooft eeuwig leven heeft. Omdat we geraakt zijn door Zijn liefde willen wij de Bijbel bestuderen en ons leven daardoor laten bepalen in het leven van iedere dag. Geloven is iets dat je niet alleen kan doen met woorden. Daarom is ons motto kort gezegd:

“Levend vanuit Gods liefde, willen wij als gezin van God, Zijn liefde concreet maken.”

Wij zien het als onze missie om:

  •  mensen te helpen om Jezus te leren kennen en te vertrouwen.
  •  een warme levende Gemeente te zijn als gezin van God. Zo kunnen we groeien in liefde voor God en de mensen en steeds meer op Jezus gaan lijken.
  •  elkaar te helpen onze gaven te ontdekken en deze in te zetten voor de gemeente en de samenleving op de plaats die bij ieder persoonlijk past.

In het afgelopen jaar 2022 hebben we drie avonden gehad om te praten over de vraag ‘Hoe willen we met elkaar gemeente zijn?’ De uitkomsten van deze gesprekken waren bemoedigend. We zijn een diverse gemeente met leden van gereformeerde en evangelische of pinksterachtergrond. Wat ons bindt is de liefde van en voor God. In de praktijk is het soms best en uitdaging om naar elkaar te luisteren en om elkaar te begrijpen. Het blijft nodig dat we voor en met elkaar bidden.

Hier komt nog bij dat we niet alleen gezegend zijn met onze ouderen maar ook met zo’n 130 jongeren in de leeftijd van 0 – 21 jaar. We zetten daarom actief in op jeugdwerk, zoals in het seizoen 2022 – ’23 met het organiseren van Youth Alpha.

In het eerste kwartaal van 2023 gaan we verder met de uitkomsten van de gesprekken in de gemeente. Ons doel is het formuleren van een antwoord op drie vragen: Waarom zijn we gemeente, Hoe zijn we gemeente en Wat doen wij als gemeente?

We weten niet hoe de toekomst van de kerk er precies uitziet. We weten wel dat Jezus bij ons is – én dat Hij snel terugkomt. We kennen Hem en weten dat Hij trouw is en goed. Het is zoals Corrie ten Boom ooit zei:

“Wees niet bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God.”